Sprawy organizacyjne


 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapoznanie się z Regulaminem Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i zaakceptowaniem go.–> Regulamin Imprez. <–
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości na I piętrze Arteteki WBP w Krakowie lub w budynku głównym Biblioteki, na parterze w pokoju nr 6. Prosimy o okazanie karty bibliotekarzowi przy wejściu do przestrzeni Arteteki, oraz podpisanie listy obecności.
  –> Jak zapisać się do Biblioteki? <–
  –> Karta zapisu. <–
 3. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, dlatego kolejnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest udzielenie zgody na wykorzystywanie wizerunku i efektów pracy do celów marketingowych.
 4. Efekty pracy Uczestniczek będą fotografowane i umieszczane na blogu dzialajwarte@wordpress.com oraz w serwisach internetowych prowadzonych przez
  WBP w Krakowie. Poniżej oświadczenie, które należy podpisać:

  –> oświadczenie DIY <–

 5. W zajęciach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
 6. Poważnie podchodzimy do nieobecności nieusprawiedliwionych. W związku z dużą ilością chętnych, możliwe są dwie usprawiedliwione nieobecności. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje skreśleniem Uczestniczki z listy. Usprawiedliwienia należy zgłaszać mailowo: dzialajwarte@rajska.info lub pod numerem telefonu: 12 37 52 140 przed zajęciami, w nagłych przypadkach do końca następnego dnia po zajęciach. Nie są konieczne zwolnienia lekarskie, ani nic podobnego. Po prostu prosimy o informację o nieobecności.
 7. Do niektórych zajęć będą potrzebne materiały przyniesione przez Uczestniczki, (np. igły, nici, butelki, pudełka „z recyklingu”) o czym prowadzące poinformują wcześniej na blogu lub bezpośrednio na zajęciach.
 8. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie, wszelkie spóźnienia bowiem przeszkadzają osobom już biorącym udział w zajęciach, jak i prowadzącemu.

Informacje dodatkowe:

Przed zajęciami:

Warto w domu sprawdzać aktualności pojawiające się na tej stronie. W razie zmiany miejsca zajęć lub ich terminu, takie informacje będą pojawiały się na blogu. Jak również informacje o potrzebie przyniesienia na kolejne zajęcia konkretnych materiałów z domu jak np. igły, nici, pudełka po zapałkach, mleku itp.

W trakcie zajęć:

DIY Działaj są warsztatami, na których każdy może być ekspertem, może się wypowiedzieć i podzielić swoimi umiejętnościami! Element wymagany: dobry humor i pozytywne nastawienie.

Po zajęciach:

Zajrzyj na bloga, ukaże się tam relacja z zajęć, sfotografowane efekty pracy, a także informacje co będziemy robić za dwa tygodnie i jak należy się przygotować.