Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych


Oferta dla grup zorganizowanych.

Czym jest Liberatura? (zajęcia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku)

Wykłady poświęcone historii i analizie zjawiska liberatury. Według definicji, Liberatura to sposób pisania, „w którym materialna i graficzna forma książki stanowi integralny składnik działa literackiego. Wszystkie elementy tak pojętego dzieła są podporządkowane wizji autorskiej.” Twórcą pojęcia i jego pierwszym teoretykiem był Zenon Fajfer w 1999 roku. W trakcie prelekcji uczestnicy poznają wybrane przykłady ilustrujące zjawisko oraz zapoznają się z głównymi zagadnieniami literaturoznawstwa współczesnego.

Proponowane tematy:

  • Liberatura: gatunek literacki, czy książka artystyczna – historia pojęcia i jego metodologiczne zastosowania,
  • Georges Perec – ukryty liberat,
  • James Joyce – podstawowe cechy liberackie „Finneganów Trenu”,
  • Ewangeliarz z Kells – czytanie symboli,
  • Wiersz emanacyjny, czyli o metodzie Zenona Fajfera,
  • Stanisław Barańczak – budowanie tomu poetyckiego – na przykładzie „Widokówka z tego świata”

Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 60 osób
Rezerwacje: Arteteka, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-142, (12) 37-52-143

 

Reklamy