Jak się zapisać do Biblioteki?


Arteteka jest jedną z agend Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Korzystać z niej można za okazaniem karty bibliotecznej (w Bibliotece i Artetece obowiązuje ta sama karta)
Zapisu można dokonać tylko osobiście. Aby to zrobić należy:
  1. udać się do Arteteki (1 p.) lub Zapisu Centralnego (parter, pok. nr 6)
  2. okazać dokument tożsamości,
  3. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu WBP w Krakowie

WAŻNE!
Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie: dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku zobowiązania Biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny podpisując formularz zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość.

Nieletni powyżej 13 roku życia mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia poręczenia oraz kopii dokumentu tożsamości (do wglądu), o którym mowa powyżej.

W budynku Biblioteki zapisu można dokonać:
poniedziałek -środa 8.00-19.00,
czwartek 12.00-19.00,
piątek 8.00-19.00,
sobota 9.00-14.00.

W Artetece zapisu można dokonać w godzinach otwarcia Agendy, tj.:
poniedziałek – piątek: 10.00 – 19.00
sobota: 11.30 – 19.00
niedziela: 10.00 – 16.00

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu.

 

Reklamy