Jak się zapisać do Biblioteki?


Arteteka jest jedną z agend Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Korzystać z niej można za okazaniem karty bibliotecznej (w Bibliotece i Artetece obowiązuje ta sama karta)
Zapisu można dokonać tylko osobiście. Aby to zrobić należy:
  1. udać się do Arteteki (1 p.) lub Zapisu Centralnego (parter, pok. nr 6)
  2. okazać dokument tożsamości,
  3. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu WBP w Krakowie

WAŻNE!
Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie: dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku zobowiązania Biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny podpisując formularz zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość.

Nieletni powyżej 13 roku życia mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia poręczenia oraz kopii dokumentu tożsamości (do wglądu), o którym mowa powyżej.

Od 1 października 2019 r. wprowadzamy możliwość zapisania karty bibliotecznej na innym dokumencie.

Możecie Państwo sami zadecydować czy ze zbiorów Biblioteki chcecie korzystać przy użyciu tradycyjnej karty bibliotecznej czy chcecie aktywować jej zapis na jednej z posiadanych już kart (Krakowskiej Karcie Miejskiej, Karcie Krakowskiej, Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej, dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną czy legitymacji studenckiej).

Rezygnując z posługiwania się kartą warto jednak pamiętać, że niesie to za sobą pewne ograniczenia – utrudnia częste korzystanie z samoobsługowych, bezgotówkowych urządzeń reprograficznych dostępnych na terenie biblioteki (środki na reprografię zapisywane są na kartach bibliotecznych i nie mogą zostać wpłacone na inny dokument), a także ogranicza dostęp do promocji podmiotów zewnętrznych kierowanych do użytkowników biblioteki.

W budynku Biblioteki zapisu można dokonać:
poniedziałek -środa 8.00-19.00,
czwartek 10.00-19.00,
piątek 8.00-19.00,
sobota 9.00-14.00.

W Artetece zapisu można dokonać w godzinach otwarcia Agendy, tj.:
poniedziałek – piątek: 10.00 – 19.00
sobota: 11.30 – 19.00
niedziela: 10.00 – 16.00

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu.